Czarny sześciokąt z logiem II ŁDH-rzy
Szczep Pasieka
Czarny sześciokąt z logiem II ŁDH-rzy
II ŁDH-rzy
Czarny sześciokąt z logiem II ŁDH-rzy
ŁGZ "Pracowite Pszczółki"
Obóz harcerski

Informacje podstawowe

Termin:
15.07 - 03.08.2018 r.
Miejsce:
Hacerska Baza Obozowa w Czernicy
ul. Świętojańska, 89-632 Czernica, woj. pomorskie
Organizator:
ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź-Bałuty
Koszt:
1200 zł
Komendant zgrupowania:
pwd. Marzena Pietrasik - tel. 728 912 473
Komendant podobozu:
dh Miłosz Kazuła - tel. 512 844 863
Z-ca komendata podobozu ds. programowych:
dh. Urszula Kulawczyk - tel. 665 337 444
Z-ca komendata podobozu ds. organizacyjnych:
dh Szymon Niedomagała - tel. 515 892 969
Kadra pomocnicza:
dh. Izabela Czekalska
Informacje o samej bazie w Czernicy oraz warunkach zakwaterowania można znaleźć na stronie bazy

Zapisy i karty uczestnika

Obowiązuje rejestracja elektroniczna.

1
Krok pierwszy - Wejdź na stronę hufca.

Wejdź na stronę www.lodzbaluty.zhp.pl a następnie w zakładkę WYJAZDY.

2
Krok drugi - Zarejestruj się, a następnie zaloguj.
3
Krok trzeci - Wejdź w zakładkę Instrukcja

Postępuj zgodnie z informacjami tam zawartymi.

4
Krok czwarty - Wejdź w zakładkę Dane uczestnika!

Wypełnij uważnie wszstkie dane z każdej sekcji:
- Dane uczestnika
- Dane Rodziców/Opiekunów
- Informacje o zdrowiu i specjalnych potrzebach uczestnika

Pamiętaj, aby po wypełnieniu każdej sekcji danych (lub jej edycji) kliknąć przycisk AKTUALIZUJ znajdujący się pod nią.

5
Krok piaty - Wejdź w zakładkę Wybierz wyjazd

Na liście dostępnych wyjazdów pojawią się ozycje dostępne dla danej drużyny. Należy wybrać opcję "Zgrupowanie Obozów Hufca Łódź-Bałuty w Czernicy".

Kliknąć przycisk DALEJ, a następnie ZAPISZ

6
Krok szósty - Wpłać zaliczkę i wydrukuj kartę uczestnika.

Po kwalifikacji uczestnika przez drużynowego (wiadomość zostanie przesłana e-mailem) należy wpłacić zaliczkę w wysokości 250 zł do drużynowego lub bezpośrednio na konto hufca - 94 1240 3031 1111 0000 3426 6616
Tytułem: Zgrupowanie Obozów Hufca Łódź-Bałuty w Czernicy, imię i nazwisko uczestnika

Następnie należy wydrukawć kartę uczestnika, wypełnić i oddać drużynowemu - najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu.

Ważne terminy:
29 kwietnia - wpłata zaliczki w wysokości 250 zł do drużynowego lub na konto bankowe hufca - 94 1240 3031 1111 0000 3426 6616