Czarny sześciokąt z logiem II ŁDH-rzy
Szczep Pasieka
Czarny sześciokąt z logiem II ŁDH-rzy
22 ŁDH-ek "Watra"
Czarny sześciokąt z logiem II ŁDH-rzy
ŁGZ "Pracowite Pszczółki"
Obóz harcerski

Informacje podstawowe

Termin:
11-31.07.2021 r.
Miejsce:
Hacerska Baza Obozowa w Przewozie
77-143 Studzienice, powiat bytowski
Organizator:
ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź-Bałuty
Koszt:
1300 zł
Wpłat prosimy dokonywać tylko na konto organizatora:
Konto: PEKAO S.A. VI O./Łódź
94 1240 3031 1111 0000 3426 6616
Komendant zgrupowania:
phm. Marzena Pietrasik - tel. 728 912 473
Komendant podobozu:
pwd. Miłosz Kazuła - tel. 512 844 863
Z-ca komendata podobozu ds. programowych:
dh. Urszula Kulawczyk - tel. 665 337 444
Z-ca komendata podobozu ds. organizacyjnych:
dh Szymon Niedomagała - tel. 515 892 969
Kadra pomocnicza:
dh. Izabela Czekalska
dh. Oliwia Eisbrenner
dh Łukasz Szynkowski
dh Jan Biskup
dh Seweryn Kowara
Wszystkie dokładne informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz zakwaterowania na bazie opisane są w Warunkach uczestnictwa

Ogłoszenia

Zebranie z rodzicami

Miejsce: Harcówka, ul. Żubardzka 3
Data: 12.06.2021 godz. 15:00

Na zebraniu poruszone będą między innymi wszystkie kwestie dotyczące organizacji obozu oraz zasad bezpieczeństwa. Zapraszamy rodziców wszystkich zgłoszonych dzieci, jak również tych jeszcze nie zdecydowanych - postaramy się rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Zapisy i karty uczestnika

Obowiązuje rejestracja elektroniczna.

1
Krok pierwszy - Wejdź na stronę hufca.

Wejdź na stronę www.lodzbaluty.zhp.pl a następnie w zakładkę WYJAZDY > Zapisz się na wyjazd.

2
Krok drugi - Zarejestruj się (jeśli jeszcze nie posiadasz konta) oraz zaloguj.
3
Krok trzeci - Wejdź w zakładkę Instrukcja

Postępuj zgodnie z informacjami tam zawartymi.

4
Krok czwarty - Wejdź w zakładkę Dane uczestnika!

Wypełnij uważnie wszstkie dane z każdej sekcji:
- Dane uczestnika
- Dane Rodziców/Opiekunów
- Informacje o zdrowiu i specjalnych potrzebach uczestnika

Pamiętaj, aby po wypełnieniu każdej sekcji danych (lub jej edycji) kliknąć przycisk AKTUALIZUJ znajdujący się pod nią.

5
Krok piąty - Wejdź w zakładkę Wybierz wyjazd!

Na liście dostępnych wyjazdów pojawią się ozycje dostępne dla danej drużyny. Należy wybrać opcję "Zgrupowanie obozów w Przewozie - Obóz SH Pasieka".

Kliknąć przycisk DALEJ, a następnie ZAPISZ

6
Krok szósty - Wpłać zaliczkę i wydrukuj kartę uczestnika.

Po kwalifikacji uczestnika przez drużynowego (wiadomość zostanie przesłana e-mailem) należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł bezpośrednio na konto hufca - 94 1240 3031 1111 0000 3426 6616
Tytułem: DSCZ - Imię i Nazwisko uczestnika - Zgrupowanie obozów w Przewozie - Obóz SH Pasieka

Następnie należy wydrukawć kartę uczestnika, wypełnić i oddać drużynowemu - najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu.

Ważne terminy:
31 maja - wpłata zaliczki w wysokości 200 zł na konto bankowe hufca - 94 1240 3031 1111 0000 3426 6616
24 czerwca - wpłata pozostałej kwoty (1100 zł)